Có ba quả cầu kim loại, kích thước giống nhau. Quả cầu A mang điện tích +12μC, quả cầu B mang điện tích -2μC, quả cầu c mang điện tích 6μC. Cho hai quả cầu A và B chạm nhau rồi lại tách chúng ra. Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm nhau. Điện tích mỗi quả cầu sẽ là

A.

qA = 5 μC,  qB = qC = 12 μC

B.

qA = 5 μC,  qB = qC = 5,5 μC

C.

qA = 7 μC,  qB = qC = 11 μC

D.

qA = qB = 12 μC, qC = 6 μC

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

qA = 5 μC,  qB = qC = 5,5 μC

Cho A và B chạm nhau rôi lại tách ra 

Cho hai quả cầu B và C chạm nhau 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...