Có ba con lắc đơn chiều dài giống nhau được treo vào ba quả cầu cùng kích thước được làm lần lượt bằng gỗ, chì, nhôm và được đặt cùng một nơi trên Trái Đất. Kéo ba con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc α nhỏ giống nhau rồi đồng thời buông nhẹ cho dao động. Con lắc nào sẽ trở về vị trí cân bằng trước tiên nếu bỏ qua ma sát và lực cản?

A.

Con lắc bằng chì.

B.

Con lắc bằng nhôm.

C.

Con lắc bằng gỗ.

D.

Cả ba trở về cùng một lúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả ba trở về cùng một lúc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...