có 6 mẫu chất rắn riêng rẽ sau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O và hỗn hợp Fe+ FeO. Chỉ dùng dd HCl có thể nhận được:

A.

2 mẫu

B.

3 mẫu

C.

4 mẫu

D.

6 mẫu

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CuO: tan, tạo dd màu xanh;  FeO: tan, tạo Fe3O4; tan, dd có màu vàng nhạt, MnO2: tạo khí màu vàng lục, Ag2O : tạo kết tủa trắng và hỗn hợp Fe+ FeO: tan, khí không màu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...