có 6 kim loại riêng rẽ sau: Ba, Mg, Fe, Ag, Al, Cu. Chỉ dùng dung dịch H2SO4  loãng có thể  nhận biết được bao nhiêu kim loại:

A.

1

B.

2

C.

4

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhận biết được cả 6 kim loại ; Ba: tạo kết tủa trắng và sủi bọt khí,

+ Mg , Al,  Fe: tan, sủi bọt khí ( nhóm 1)

+Ag,  Cu: không tan ( nhóm 2)

Cho Ba vào các dung dịch muối của các kim loại nhóm 1, nhận biết được các kim loại

Hai kim loại không tan có thể dễ dàng phân biệt qua quan sát

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...