có 6 dung dịch sau: NH4NO3, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, FeCl2, HCl,  KOH. Số lượng thuốc thử tối thiểu cần dùng để có thể nhận biết được cả 6 dung dịch là:

A.

3  

B.

2     

C.

1

D.

0

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

không cần dùng thuốc thử mà chỉ cần cho lần lượt dung dịch này vào các dd còn lại

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...