Có 6 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây: , Mg2+' Fe2+' Fe3+, Al3+, Ba2+ (nồng độ khoảng 0,1M). Chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên là:

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch H2SO4.

C.

Dung dịch Ba(OH)2.

D.

Dung dịch NaCrO4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...