Có 6 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây: , Mg2+' Fe2+' Fe3+, Al3+, Ba2+ (nồng độ khoảng 0,1M). Chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên là:

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch H2SO4.

C.

Dung dịch Ba(OH)2.

D.

Dung dịch NaCrO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...