Có 6 dung dịch riêng rẽ: BaCl2, MgCl2, FeCl2,FeCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại:

A.

Na

B.

Mg

C.

Al        

D.

Cu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Na

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...