Có 6 codon khác nhau mã hóa cho một axit amin leuxin trong protein. Tính chất như thế được gọi là:

A.

không chính xác.

B.

thoái hóa. 

C.

đặc hiệu

D.

phổ biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đây là tính thoái hóa của mã di truyền: nhiều oboj ba cùng mã hóa cho 1 axit amin.

Vậy đáp án đúng là B        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...