Có 5 sinh vật là: trăn, cỏ gà, châu chấu, gà rừng và vi khuẩn. Giữa chúng có thể có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào dưới đây?

A.

cỏ  châu chấu  trăn gà  vi khuẩn.

B.

cỏ  trăn  châu chấu  vi khuẩn  gà.

C.

cỏ  châu chấu  gà  trăn  vi khuẩn.

D.

cỏ  châu chấu  vi khuẩn  gà  trăn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cỏ  châu chấu  gà  trăn  vi khuẩn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...