Có 5 sinh vật là: trăn, cỏ gà, châu chấu, gà rừng và vi khuẩn. Giữa chúng có thể có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào dưới đây?

A.

cỏ  châu chấu  trăn gà  vi khuẩn.

B.

cỏ  trăn  châu chấu  vi khuẩn  gà.

C.

cỏ  châu chấu  gà  trăn  vi khuẩn.

D.

cỏ  châu chấu  vi khuẩn  gà  trăn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cỏ  châu chấu  gà  trăn  vi khuẩn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...