có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch : NaOH, MgCl2, CuCl2, AlCl3, FeCl3. Số lượng thuốc thử tối thiểu cần dùng để nhận biết 5 dung dịch trên là:

A.

3          

B.

2          

C.

1          

D.

0

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...