có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch : NaOH, MgCl2, CuCl2, AlCl3, FeCl3. Số lượng thuốc thử tối thiểu cần dùng để nhận biết 5 dung dịch trên là:

A.

3          

B.

2          

C.

1          

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

không cần dùng thuốc thử vẫn có thể nhận biết được các dung dịch trên bằng cách cho lần lượt từng dung dịch này vào các dung dịch còn lại

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...