Có 5 lọ mất nhãn chứa 5 dung dịch riêng biệt: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2. Để phân biệt dung dịch trong mỗi lọ có thể dùng tối thiểu mấy thuốc thử ?

A.

Không dùng thêm thuốc thử nào. 

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Không dùng thêm thuốc thử nào. 

 + Đun nóng các dung dịch trên nhận ra:

- Na2CO3: Không có hiện tượng gì.

- Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2 (nhóm 1): Có sủi bọt khí thoát ra và kết tủa trắng xuất hiện.

Mg(HCO3)2  MgCO3(trắng) +CO2(sủi bọt) + H2O

Ba(HCO3)2  BaCO3↓ (trắng) + CO2↑ (sủi bọt) + H2O

- NaHSO4, KHCO3 (nhóm 2): Chỉ có sủi bọt khí thoát ra.

2KHCO3  K2CO3 + CO2↑ + H2O

2NaHSO4  Na2SO4 + SO2↑ + O2↑ + H2O

+ Dùng dung dịch Na2CO3 làm thuốc thử đối với 2 nhóm trên:

- Nhóm 1: Nếu có kết tủa trắng xuất hiện là Ba(HCO3)2, còn lại là Mg(HCO3)2 không có hiện tượng gì.

Ba2+ +   BaCO3↓ (trắng)

- Nhóm 2: Nếu có sủi bọt khí xuất hiện thì đó là KHSO4, còn lại là KHCO3 không có hiện tượng gì.

2 + 2 + CO2(sủi bọt) + H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...