Có 5 lọ hóa chất mất nhãn mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau ( Nồng độ dung dịch chứa khoảng 0,01M) : Fe2+ , Cu2+ , Ag+ , Al3+ , Fe3+ . Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử KOH có thể nhận biết tối đa mấy dung dịch ?

A.

2 Dung dịch .                   

B.

3 Dung dịch .               

C.

1 Dung dịch .             

D.

5 Dung dịch   

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5 Dung dịch   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...