có 5 dung dịch riêng rẽ sau: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, Na2SO3. Chỉ dùng thêm cách đun nóng có thể nhận biết được mấy dung dịch:

A.

5          

B.

3          

C.

2          

D.
  1.      
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nhận biết được cả 5 dung dịch

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...