Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch?

A.

2 dung dịch.

B.

3 dung dịch.        

C.

1 dung dịch.        

D.

5 dungdịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhận biết được cả 5 dung dịch NH4+: tạo khí mùi khai; Mg2+: tạo kết tủa trắng; Fe2+: tạo kết tủa trắng xanh; Fe3+: tạo kết tủa nâu đỏ; Al3+: tạo kết tủa trắng, tan trong kiềm dư

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...