Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn ,mỗi dung dịch có nồng độ 0,1M của một trong các muối sau : KCl , Ba(HCO3)2 , K2CO3 , K2S , K2SO4 .Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng ,nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch nào ?

A.

Hai dung dịch Ba(HCO3)2 và K2CO3             

B.

 Ba dung dịch Ba(HCO3)2, , K2CO3 , K2S

C.

Hai dung dịch Ba(HCO3)2 và K2S                  

D.

Hai dung dịch Ba(HCO3)2 và K2SO4

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...