Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn ,mỗi dung dịch có nồng độ 0,1M của một trong các muối sau : KCl , Ba(HCO3)2 , K2CO3 , K2S , K2SO4 .Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng ,nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch nào ?

A.

Hai dung dịch Ba(HCO3)2 và K2CO3             

B.

 Ba dung dịch Ba(HCO3)2, , K2CO3 , K2S

C.

Hai dung dịch Ba(HCO3)2 và K2S                  

D.

Hai dung dịch Ba(HCO3)2 và K2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nhận biết dung dịch Ba(HCO3)2  vừa tạo kết tủa trắng, vừa tạo khí;  K2CO3 tạo khí ;  K2S tạo khí mùi trứng thối

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...