Có 400 (ml) dung dịch chứa HCl và KCl đem điện phân trong bình điện phân có vách ngăn với cường độ dòng điện 9,65 (A) trong 20 phút thì dung dịch có chứa một chất tan pH = 13, coi thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol của dung dịch HCl và KCl ban đầu lần lượt là:

A.

0,15M và 0,1M.

B.

0,3M và 0,15M.

C.

0,1M và 0,2M.

D.

0,5M và 0,3M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,1M và 0,2M.

Gọi x và y lần lượt là nồng độ của HCl và KCl

=> nH+ = 0,4x mol và nCl- = 0,4( x+y) mol

ne = It/F = 0,12 mol

pH = 13 => pOH = 1 => [OH-] = 0,1M 

Tại catot : 

2H+ +   2e => H2 

0,4x     0,4x

H2O + 2e => H+ + OH

     0,12-0,4x       0,06 - 0,2x

Tại anot :

2Cl- =>   Cl2 +      2e 

0,4(x + y)       0,4(x +y)

Ta có: 0,06 - 0,2x = 0,04 => x = 0,1 mol.

0,12 = 0,4(0,1 + y) => y = 0,2 mol. 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...