** Có 40 tế bào mầm phân bào liên tiếp 1 số đợt, môi trường nội bào đã cung cấp 4560 nhiễm sắc thể. Các tế bào con giảm phân tạo giao tử và môi trường nội bào đã cung cấp 6080 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài là

A.

38.

B.

76.

C.

52.

D.

64.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...