* Có 4 vật chuyển động thẳng đều, đồ thị tọa độ cho trên hình vẽ:

Vật có tốc độ lớn nhất là

A.

Vật A.

B.

Vật B.

C.

Vật C.

D.

Vật D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vật B.

Có |vB| = |tagα| lớn nhất (B có đồ thị dốc nhiều nhất).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...