* Có 4 vật chuyển động thẳng đều, đồ thị tọa độ cho trên hình vẽ:

Các vật xuất phát cùng một nơi là

A.

A và B.

B.

B, C và D.

C.

Cả bốn vật trên.

D.

Không có trường hợp nào xuất phát cùng một nơi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...