* Có 4 vật chuyển động thẳng đều, đồ thị tọa độ cho trên hình vẽ:

Các vật xuất phát cùng một nơi là

A.

A và B.

B.

B, C và D.

C.

Cả bốn vật trên.

D.

Không có trường hợp nào xuất phát cùng một nơi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A và B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...