* Có 4 vật chuyển động thẳng đều, đồ thị tọa độ cho trên hình vẽ:

Vật nào chuyển động theo chiều dương?

A.

Vật A.

B.

Vật B.

C.

Vật C.

D.

Vật D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vật D.

Vật D có v = tgα > 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...