* Có 4 pin, mỗi pin có e = 1,5V, ro = 0,2Ω.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi chúng mắc song song là

A.

6V; 0,8Ω.

B.

6V; 0,05 Ω.

C.

1,5V; 0,05Ω.

D.

1,5V; 0,8Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,5V; 0,05Ω.

= e = 1,5V

r = = 0,05Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...