* Có 4 pin, mỗi pin có e = 1,5V, ro = 0,2Ω.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi chúng được mắc nối tiếp là

A.

6V; 0,8Ω.

B.

6V; 0,05Ω.

C.

3V; 0,1Ω.

D.

3V; 0,8Ω.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...