* Có 4 pin, mỗi pin có e = 1,5V, ro = 0,2Ω.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi chúng được mắc nối tiếp là

A.

6V; 0,8Ω.

B.

6V; 0,05Ω.

C.

3V; 0,1Ω.

D.

3V; 0,8Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6V; 0,8Ω.

= 4e = 4.1,5 = 6V

r = 4.r0 = 4.0,2 = 0,8Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...