* Có 4 pin, mỗi pin có e = 1,5V, ro = 0,2Ω.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi chúng được mắc nối tiếp là

A.

6V; 0,8Ω.

B.

6V; 0,05Ω.

C.

3V; 0,1Ω.

D.

3V; 0,8Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6V; 0,8Ω.

= 4e = 4.1,5 = 6V

r = 4.r0 = 4.0,2 = 0,8Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...