* Có 4 pin, mỗi pin có e = 1,5V, ro = 0,2Ω.

Nguồn được mắc thành hai dây đối xứng. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A.

3V; 0,8Ω.

B.

3V; 0,2Ω.

C.

1,5V; 0,2Ω.

D.

6V; 0,2Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3V; 0,2Ω.

= 2e = 3V

r = = 0,2Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...