Có 4 muối clorua của 4 kim loại Cu; Zn; Fe (II); Al riêng biệt. Nếu thêm vào 4 muối trên dung dịch NaOH dư rồi sau đó thêm tiếp dung dịch NH3 dư, thì sau cùng được bao nhiêu kết tủa?

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...