Có 4 muối clorua của 4 kim loại Cu; Zn; Fe (II); Al riêng biệt. Nếu thêm vào 4 muối trên dung dịch NaOH dư rồi sau đó thêm tiếp dung dịch NH3 dư, thì sau cùng được bao nhiêu kết tủa?

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1.

Zn(OH)2, Al(OH)3 là chất lưỡng tính tan được trong dung dịch NaOH.

Cu(OH)2 tan được trong NH3 do tạo phức: Cu(OH)2 + 4NH3  [Cu(NH3)4]2++ 2OH-

Chỉ có Fe(OH)2 là kết tủa còn lại sau cùng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...