có 4 mẫu kim loại; Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu chất:

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...