Có 4 mẫu kim loại là Na, Ca, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử thì nhận biết được tối đa

A.

2 chất.

B.

3 chất.

C.

1 chất.

D.

4chất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhận biết được cả 4 chất : Na: tan, dd trong suốt; Ca: tan, dung dịch hơi vẩn đục,  Al, Fe; không tan. Sau đó cho NaOH vào 2 kim loại còn lại, nhận biết được Al tan và tạo khí, còn lại Fe không tan

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...