Có 4 mẫu bột kim loại bị mất nhãn: Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử có thể phân biệt được tối đa mấy kim loại?

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4.

- Na: Tan tạo ra dung dịch trong suốt.

2Na + 2H2O  2NaOH + H2

- Ca: Tan tạo ra dung dịch làm huyền phù vẩn đục.

Ca + 2H2O  Ca(OH)2 (ít tan) + H2

- Al, Fe: không tan. Cho dung dịch NaOH thu được ở trên tác dụng lần lượt với 2 kim loại này, nếu kim loại nào tan thì đó là Al.

2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2↑ 

Còn lại là Fe không tan.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...