có 4 lọ mất nhãn đựng trong các dung dịch sau: HCl, H2SO4, BaCl2, Na2CO3. Để nhận biết 4 dung dịch trên chỉ cần dùng một dung dịch là:

A.

Quỳ tím

B.

NaOH

C.

NaCl    

D.

KNO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quỳ tím

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...