Có 4 lọ dung dịch không nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaOH. Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết các chất trên?

A.

Dung dịch AgNO3.

B.

BaCl2.

C.

Dung dịch Ba(OH)2.

D.

Dung dịch KOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch Ba(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...