Có 4 dung dịch: Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3, NH4NO3. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây để phân biệt?

A.

H2SO4.

B.

NaCl.

C.

K2SO4.

D.

Ba(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ba(OH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...