Có 4 dd đựng trong 4 lọ hóa chất mất nhãn là (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận biết 4 chất lỏng trên, chỉ cần dùng dung dịch              

A.

A. BaCl2.                         

B.

B. NaOH.

C.

C. Ba(OH)2.

D.

D. AgNO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi dùng Ba(OH)2 thì:

+) (NH4)2SO4: Có kết tủa trắng và sủi bọt khí         

img1         

img2

+) NH4NO3: có sủi bọt khí

 

        img3

+) KOH: không hiện tượng (không phản ứng với Ba(OH)2) 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...