có 4 chất bột màu trắng là: NaCl, AlCl3, MgCO3, BaCO3. Chỉ dùng nước và các thiết bị cần thiết (như lò nung, bình điện phân…) có thể:

A.

Không nhận biết được chất nào          

B.

Nhận biết được cả 4 chất

C.

Nhận được NaCl và AlCl3

D.

Nhận được , MgCO3, BaCO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nhận biết được cả 4 chất

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...