Có 3 quả cầu như nhau chuyển động theo 3 cách khác nhau. Quả I và quả II có cùng vận tốc góc; quả II và quả III dịch chuyển với cùng vận tốc dài (hình bên) Nhận định nào dưới đây về động năng của các quả cầu là đúng?

A.

EI = EII.

B.

EII = EIII.

C.

Quả cầu I có động năng lớn nhất.

D.

Quả cầu II có động năng lớn nhất.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...