Có 3 quả cầu như nhau chuyển động theo 3 cách khác nhau. Quả I và quả II có cùng vận tốc góc; quả II và quả III dịch chuyển với cùng vận tốc dài (hình bên) Nhận định nào dưới đây về động năng của các quả cầu là đúng?

A.

EI = EII.

B.

EII = EIII.

C.

Quả cầu I có động năng lớn nhất.

D.

Quả cầu II có động năng lớn nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

EII = EIII.

Từ biểu thức động năng, ta nhận thấy động năng được quyết định bởi vận tốc tuyến tính của tâm các quả cầu. Vì vậy động năng của quả cầu II và III bằng nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...