Trong một đơn phân của ADN, nhóm photphat gắn với gốc đường ở vị trí

A.

nguyên tử cacbon số 1 của đường.

B.

nguyên tử cacbon số 2 của đường.

C.

nguyên tử cacbon số 4 của đường.

D.

nguyên tử cacbon số 5 của đường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nguyên tử cacbon số 5 của đường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...