Trong một đơn phân của ADN, nhóm photphat gắn với gốc đường ở vị trí

A.

nguyên tử cacbon số 1 của đường.

B.

nguyên tử cacbon số 2 của đường.

C.

nguyên tử cacbon số 4 của đường.

D.

nguyên tử cacbon số 5 của đường.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...