Có 3 mức năng lượng EK, EL, và EM của nguyên tử hiđrô. Một phôton có năng lượng bằng EM − EK bay đến gặp nguyên tử này, nguyên tử sẽ:

A.

Không bị hấp thụ.

B.

Bị hấp thụ nhưng không chuyển trạng thái.

C.

Bị hấp thụ và chuyển từ K lên L rồi từ L lên M.

D.

Bị hấp thụ và chuyển thẳng từ K lên M.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...