Có 3 mẫu hợp kim: Mg-Al, Mg-Na, Mg-Cu. Chỉ dùng một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết?

A.

Nước.

B.

Dung dịch H2SO4.

C.

Dung dịch HNO3.

D.

Dung dịch Ca(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...