Có 3 lực như hình vẽ. Biết F1 = F2 = F3 = F. Lực tổng hợp của chúng là

A.

F.

B.

2F.

C.

.

D.

F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2F.

.

Với có F13 = 2F1cos60° = F1.

Do nên lực tổng hợp là F13 + F2 = 2F.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...