Có 3 lực cân bằng có cùng độ lớn ,biết lực có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Nếu đột ngột lực mất đi thì hợp lực còn lại có độ lớn và hướng

A.

10N và hướng thẳng đứng lên trên.

B.

10N và hướng thẳng đứng xuống dưới.

C.

20N và hướng thẳng đứng lên trên.

D.

10N và hướng nằm ngang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Áp dụng đkcb .$\overrightarrow{F1}+\overrightarrow{F2}+\overrightarrow{F3}=\overrightarrow{0}$ Suy ra :Hợp hai lực còn lại là 10N và hướng thẳng đứng lên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...