có 3 dung dịch trong 3 lọ mất nhãn là: MgCl2, NH4Cl, NaCl. Để nhận biết được cả 3 dung dịch  chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là:

A.

Na2CO3

B.

NaOH

C.

quỳ tím            

D.

dd NH3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...