có 3 dung dịch hỗn hợp X ( NaHCO3 và Na2CO3); Y ( NaHCO3 và Na2SO4) và Z ( Na2CO3 và Na2SO4). Để nhận biết được 3 dung dịch trên cần dùng 2 dung dịch là;

A.

NaOH và NaCl

B.

NH3 và NH4Cl          

C.

HCl và NaCl   

D.

HNO3 và Ba(NO3)2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...