có 3 dung dịch đậm đặc là HCl, HNO3, H2SO4 đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn. Để nhận biết được 3 axit trên cần dùng một thuốc thử duy nhất là;

A.

CuO

B.

dd BaCl2         

C.

Cu       

D.

dd AgNO3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...