Có 3 điện tích điểm q1 = q2 = q3 = 1,6.10-6C đặt trong chân không ở 3 đỉnh của tam giác đều cạnh a = 16 cm, lực điện tổng hợp tác đụng lên mỗi điện tích là

A.

F = 1,98N

B.

F = 2N

C.

F = 0,27N

D.

F = 1,56N

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

F = 1,56N

Do điện tích bằng nhau và cùng dấu nên ta thấy hợp lực tác dụng lên mỗi điện tích đều bằng nhau. Ta xét lực tác dụng lên q3 gồm hai lực F1 do q1 và F2 do q2 như hình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...