Có 3 cốc đựng riêng biệt các chất sau: nước nguyên chất, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu. Nhận biết các cốc đó bằng cách:

A.

Dung dịch Ca(OH)2; dung dịch Na2CO3 và Na3(PO4)2.

B.

Dung dịch HCl và dung dịch Ca(OH)2.

C.

Dung dịch Na2CO3; đun nóng và dung dịch Ca(OH)2.

D.

Đun nóng; dung dịch Na2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đun nóng; dung dịch Na2CO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...