** Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B ở người là lA, IB, lO trong đó lA và lB trội hoàn toàn so với lO; lA và lB tương đương nhau.

Người máu A có kiểu gen lAIA hoặc lAlO.

Người máu B có kiểu gen lBlB hoạc IBIO.

Người máu O có kiểu gen lOlO.

Người máu AB có kiểu gen lAlB.

Con phải có nhóm máu giống với bố mẹ trong trường hợp nào sau đây?

A.

Bố máu A, mẹ máu B.

B.

Bố, mẹ đều có máu O.

C.

Bố mẹ đều có máu A.

D.

Bố mẹ đều có máu B.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...