Có 2 loài muỗi, một loài sống ở tầng cao của rừng (A), một loài sống ở dưới tán rừng (B). Xét về nhân tố sinh thái là “nhiệt độ” thì

A. Hai loài có cùng giới hạn sinh thái
B. Loài A có giới hạn sinh thái rộng hơn
C. Loài B có giới hạn sinh thái rộng hơn
D. Không thể xét được giới hạn sinh thái của hai loài
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...