Có 2 loài muỗi, một loài sống ở tầng cao của rừng (A), một loài sống ở dưới tán rừng (B). Xét về nhân tố sinh thái là “nhiệt độ” thì

A. Hai loài có cùng giới hạn sinh thái
B. Loài A có giới hạn sinh thái rộng hơn
C. Loài B có giới hạn sinh thái rộng hơn
D. Không thể xét được giới hạn sinh thái của hai loài
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Ôn tập thi THPT

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...