** Có 2 gen A và B cùng làm nhiệm vụ tổng hợp prôtêin, đã tổng hợp được 5 phân tử mARN. Cho biết số ribôxôm trượt qua mỗi loại mARN lần lượt 4 và 5 và tống số prôtêin tổng hợp được là 23 phân tử. 

Số lần sao mã của mỗi gen lần lượt là

A.

2 và 3.

B.

3 và 4.

C.

4 và 5.

D.

5 và 6.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...