Có 18 bông hoa, cắm vào mỗi lọ 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa?

A.

6 lọ hoa

B.

7 lọ hoa

C.

8 lọ hoa

D.

9 lọ hoa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số lọ hoa là: 18 : 3 = 6 (lọ) Đáp số: 6 lọ hoa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...